SMLUVNÍPOJIŠŤOVNY


 • Všeobecná zdravotní pojišťovna / VZP - 111
 • Vojenská zdravotní pojišťovna / VoZP - 201
 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna / ČPZP - 205
 • Zdravotní pojišťovna ministra vnitra / ZPMV - 211
 • Odborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví / OZP - 207

 • ZMĚNU ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY NEPRODLENĚ HLASTE OŠETŘUJÍCÍMU LÉKAŘI!

  Články jiných poskytovatelů:
  I když se snažíme o pečlivý výběr odkazů, nemáme žádný vliv na obsah či tvorbu cizích internetových stránek (odkazů), na které přímo či nepřímo odkazujeme. Nepřebíráme tudíž žádnou zodpovědnost nebo záruku za správnost nebo úplnost obsahu internetových stránek, na které naše stránky (www.hanabohmova-detskylekar.cz) odkazují.
  Toto se týká všech odkazů na našich stránkách a obsahů všech stránek, na něž odkazy odkazují.