OČKOVACÍKALENDÁŘOčkovací kalendář v ČR (dle očkovacího kalendáře Státního zdravotního ústavu SZU a České vakcinologické společnosti ČLS JEP),
pravidelné očkování dle vyhl. č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů, a doporučené očkování.

VĚK
DÍTĚTE
POVINNÉ OČKOVÁNÍ NEPOVINNÉ OČKOVÁNÍ
NEMOC OČKOVACÍ LÁTKA NEMOC OČKOVACÍ LÁTKA
do 24 hodin po narození Žloutenka typu B (pouze u novorozenců HBsAg pozitivních matek)# Engerix B-10 + hyperimunní gamaglobulin HBIG
od 4. dne – 6. týdne Tuberkulóza (pouze u rizikových dětí s indikací) BCG vaccine SSI
od 6. týdne # u novorozenců HBsAg pozitivních matek se pokračuje aplikací 4 dávek hexavakcíny dle SPC Infanrix hexa, Hexacima Rotavirové nákazy Rotarix, Rotateq (1. dávka)
od započatého 9. týdne = od dovršení 2. měsíce3. měsíc Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B Infanrix hexa, Hexacima (1. dávka) Pneumokoková onemocnění* Synflorix*, Prevenar 13 (1.dávka)
Pneomokoková onemocnění (pouze u rizikových dětí s indikací) Synflorix*, Prevenar 13 (1. dávka) Š Rotavirové nákazy Rotarix, Rotateq (2. dávka - za měsíc po 1. dávce)
3. měsíc Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B Infanrix hexa, Hexacima (1. dávka) Pneumokoková onemocnění* Synflorix*, Prevenar 13 (2. dávka - za měsíc po 1.dávce)
Pneomokoková onemocnění (pouze u rizikových dětí s indikací) Synflorix*, Prevenar 13 (2. dávka - za měsíc po 1. dávce) Rotavirové nákazy Rotateq (3. dávka - za měsíc po 2. dávce)
4. měsíc Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B Infanrix hexa, Hexacima (3. dávka – nejméně jeden měsíc po druhé dávce) Pneumokoková onemocnění* Synflorix*, Prevenar 13 (3. dávka - za měsíc po 2. dávce)
Pneomokoková onemocnění (pouze u rizikových dětí s indikací) Synflorix*, Prevenar 13 (3. dávka - za měsíc po 2. dávce)
11.-15. měsíc Pneomokoková onemocnění (pouze u rizikových dětí s indikací) Synflorix*, Prevenar 13 (přeočkování) Pneumokoková onemocnění* Synflorix*, Prevenar 13 (přeočkování)
15. měsíc Spalničky, zarděnky, příušnice Priorix (1. dávka) Plané neštovice, spalničky, zarděnky, příušnice Priorix-Tetra (1. dávka)
nejpozději před dovršením 18. měsíce Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B Infanrix hexa, Hexacima (4. dávka)
21. až 25. měsíc Spalničky, zarděnky, příušnice Priorix (2. dávka - za 6-10 měsíců po 1. dávce) Plané neštovice, spalničky, zarděnky, příušnice Priorix-Tetra (2. dávka)
od dovršení 5. do dovršení 6. roku Záškrt, tetanus, černý kašel Infanrix (přeočkování)
od dovršení 10. do dovršení 11. roku Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna Boostrix polio (přeočkování)
od dovršení 13. do dovršení 14. roku (jen dívky) Onemocnění lidským papilomavirem (karcinom děložního čípku) Cervarix, Silgard (2- 3 dávky)
14. rok (u neočkovaných v 10 - 11 letech) Tetanus Tetavax, Tetanol Pur (přeočkování) Záškrt, tetanus, černý kašel Boostrix, Adacel (přeočkování)

Povinné očkování je plně hrazené.
* – hrazeno ze zdravotního pojištění


V rámci povinného očkování lze použít jinou očkovací látku, než zajistí Ministerstvo zdravotnictví (v souladu s § 47 Zákona č. 258/2000
o ochraně veřejného zdraví). Tato očkovací látka musí být v České republice registrována a výlohy za ni pak platí rodič sám.


Pro více informací ohledně očkování navštivte vakciny.net a ockovanideti.cz nebo nás kontaktujte.


VÍCE INFORMACÍ K JEDNOTLIVÝM OČKOVACÍM VAKCÍNÁMČlánky jiných poskytovatelů:
I když se snažíme o pečlivý výběr odkazů, nemáme žádný vliv na obsah či tvorbu cizích internetových stránek (odkazů), na které přímo či nepřímo odkazujeme.
Nepřebíráme tudíž žádnou zodpovědnost nebo záruku za správnost nebo úplnost obsahu internetových stránek, na které naše stránky (www.hanabohmova-detskylekar.cz) odkazují.
Toto se týká všech odkazů na našich stránkách a obsahů všech stránek, na něž odkazy odkazují.