>

FORMULÁŘEVYHLÁŠKYInformace ke změnám v zákonu od 1.4.2012


Vážení rodiče,
nový Zákon o zdravotních službách, který vešel v platnost od 1.4.2012, přináší některé nové povinnosti:


  • Souhlas obou rodičů s výkonem, který může zásadně ovlivnit zdravotní stav dítěte.
    V naši praxi se toto týká zejména nepovinných očkování u dětí do 15 let.

  • Písemné potvrzení, jímž je podmíněno ošetření dítěte staršího 15 let bez doprovodu rodičů (formulář naleznete níže).

  • K očkování je nutný doprovod rodičů.

  • Pokud se vaše dítě dostaví k lékařskému ošetření v doprovodu třetí osoby, nebo bude-li třetí osoba žádat informace
    o zdravotním stavu, musí být k tomuto Vámi pověřena (formulář naleznete pod tímto textem).

Ve snaze omezit na minimum zdržení vznikající v důsledku těchto administrativních výkonů Vás prosíme o spolupráci.


Budete-li mít zájem o jakékoli nepovinné očkování, prostudujte si, prosím, příbalovou informaci o vakcínách ZDE nebo nás kontaktujte.


Pokud něčemu v textu neporozumíte, podáme Vám doplňující informace telefonicky nebo osobně v ordinaci.


Níže naleznete rovněž formulář k udělení informovaného „Souhlasu a nesouhlasu nepovinného očkování“. Požadovaný formulář vytiskněte, vyplňte a podepsaný oběma zákonnými zástupci přineste k očkování s sebou.


Nesouhlas vyžadujeme pouze u očkování nepovinných, státem hrazených


  • pneumokoky (Synflorix, Prevenar 13)

  • rakovina děložního čípku (Cervarix, Silgard)

Bez splnění výše uvedených náležitostí nebude výkon proveden.


Potřebujete-li potvrzení pro děti k pobytu na ozdravných akcích, škole v přírodě apod., stáhněte si formulář
„Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě“. Platnost formuláře je časově omezena na 1 rok.


Děkujeme za pochopení a spolupráci!


FORMULÁŘE KE STAŽENÍ (v PDF formátu):INFORMACE, VYHLÁŠKY, LEGISLATIVA A DOPORUČENÉ STRÁNKY:Články jiných poskytovatelů:
I když se snažíme o pečlivý výběr odkazů, nemáme žádný vliv na obsah či tvorbu cizích internetových stránek (odkazů), na které přímo či nepřímo odkazujeme.
Nepřebíráme tudíž žádnou zodpovědnost nebo záruku za správnost nebo úplnost obsahu internetových stránek, na které naše stránky (www.hanabohmova-detskylekar.cz) odkazují.
Toto se týká všech odkazů na našich stránkách a obsahů všech stránek, na něž odkazy odkazují.